skip to Main Content
Nous Ajuts Al Lloguer Per A Persones Amb Dificultats Econòmiques Per La Covid-19

Nous ajuts al lloguer per a persones amb dificultats econòmiques per la Covid-19

L’Oficina Local d’Habitatge de Castelldefels informarà i tramitarà les sol·licituds de forma telemàtica de la nova línia d’ajuts al lloguer de l’habitatge habitual de 14,5 milions d’euros convocada per la Generalitat de Catalunya. A Castelldefels els ajuts poden arribar als 750 euros, i el podran demanar aquelles persones que paguin un lloguer de 900€ com a màxim.

Els ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer estan a disposició de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial.

A Castelldefels, les persones que vulguin optar a aquests ajuts, ja poden contactar amb l’Oficina Local d’Habitatge, que els assessorarà en la realització del tràmit que serà exclusivament telemàtic.

Es tracta d’ajuts finalistes que es concediran per ordre d’entrada de les sol·licituds al registre corresponent, acompanyades de la documentació completa, fins a exhaurir el pressupost.

Quin són els requisits?

Per accedir a aquests ajuts cal que la persona sol·licitant reuneixi els següents requisits:

  • Ser titular d’un contracte de lloguer
  • Que l’habitatge constitueixi el seu domicili habitual i que, a causa del covid-19, estigui en una situació sobrevinguda de vulnerabilitat econòmica que pugui acreditar.
  • Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut, no siguin superiors a 1.613,52€ mensuals.

Consulta aquí les preguntes freqüents relacionades amb aquest ajut al lloguer

A qui s’adreça la subvenció?

  • Famílies arrendatàries que estiguin en situació d’atur o expedient temporal de regulació d’ocupació (ERTO)
  • Famílies que hagin vist reduïda la seva jornada de treball de manera que els suposi una pèrdua d’ingressos.

A què es pot destinar aquest ajut directe?

  • Pagar la quota mensual del lloguer
  • Cancel·lar els microcrèdits que la família hagi demanat.

Cal recordar que els microcrèdits de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) són uns ajuts transitoris de finançament oberts per l’Estat també en el marc de les mesures per fer front a les conseqüències econòmiques del coronavirus.

Aquest ajut que ara convoca la Generalitat es pot concedir per un màxim de 6 mensualitats de la renda de lloguer, des d’abril a setembre de l’any 2020, i per un import màxim mensual que varia segons la ubicació de l’habitatge.

A Castelldefels, que forma part de l’àrea metropolitana, els ajuts poden arribar als 750 euros, i el podran demanar aquelles persones que paguin un lloguer de 900€ com a màxim.

Back To Top