skip to Main Content

Què és l'Oficina virtual de Serveis Socials?

Els serveis socials de l’Ajuntament de Castelldefels treballem per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de dependència, discapacitat, risc social i/o exclusió.

Els diferents serveis: servei de primera acollida (SPA), Servei d’Atenció Individual i Familiar (SAIF) i el Servei d’atenció a la Dependència ofereixen un acompanyament professional davant situacions personals, familiars o socials que requereixen d’una valoració i orientació perquè els recursos i prestacions públiques a les que poden accedir siguin les que més s’ajusten a les seves necessitats

ajuntament-castelldefels-habitatge

Què oferim?

 • Informació, orientació i assessorament sobre els recursos, prestacions i serveis als quals pot accedir la ciutadania relacionats amb els Serveis Socials.
 • Tramitació de sol·licituds de prestacions econòmiques i per accedir a serveis municipals i d’altres administracions públiques que no requereixen tractament social.
 • Seguiment i suport individualitzat pel Servei d’atenció individual i familiar o el Servei d’atenció a la dependència, quan la situació ho requereixi.
 • Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió.
 • Treball comunitari i amb col·lectius específics.

Per telèfon: 935 461 083

 • De dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 hores.
 • De dilluns a dijous de 15:00 a 18:30 hores.

Juliol i agost: De dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 hores

Registre de sol·licituds i documentació:

 • Dimarts i divendres de 10:00 a 13:00 hores.
 • Dijous de 16:00 a 19:00 hores.

Juliol i agost: Dimarts, dijous i divendres de 10:00 a 13:00 hores

Per correu electrònic:

 • serveis.socials@castelldefels.org

Com accedir?

La porta d’accés als serveis socials bàsics és el Servei de Primera Acollida que ofereix una primera exploració sobre la situació individual i/o familiar, assessora sobre serveis i/o ajuts propis o d’altres administracions i tramita recursos que no requereixen d’un intervenció tècnica de seguiment.

Quan la situació ho requereix, i sempre d’acord amb els interessos de la persona es deriva al Servei d’atenció individual i familiar o al Servei d’atenció a la dependència i la discapacitat.

Servei de Primera Acollida:

Cal demanar cita prèvia per telèfon: 935 461 083

L’horari d’atenció presencial amb cita prèvia serà:

 • Dilluns i dijous de 9:00 a 13:30 hores
 • Dimarts i dimecres de 15:00 a 19:00 hores

Juliol i agost: Dilluns, dimarts i dijous de 9:00 a 13:30 hores

Recursos disponibles:

 • Ajuts econòmics d’urgència: subjectes al compliment dels requisits que marca el Reglament Municipal per a la prestació d’ajuts econòmics de caire social.
 • Certificat de vulnerabilitat social
 • Reconeixement de la situació de Dependència
 • Derivació a entitats socials per la recollida d’aliments
 • SOJ (Servei d’Orientació Jurídica)
 • Intèrpret de llengua de signes
 • Sol·licitud de la targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda
 • Sol·licitud d’informe d’arrelament social a Catalunya i renovació del mateix.
 • Coordinació amb altres serveis de l’ajuntament que també tramiten prestacions o recursos que poden ser d’interès com promoció econòmica i habitatge.

Amb valoració tècnica prèvia:

Aquests recursos estan subjectes a la valoració tècnica del professional de referència, cal que la persona tingui un pla de treball aprovat.

 • Atenció domiciliària
 • Teleassistència domiciliària
 • Menjador Social
 • Servei de lleure per a joves i adolescents amb diversitat funcional

Qui us atendrà?

Primera Acollida:

 • 6 treballadors socials
 • 1 educadora social

Atenció a la dependència:

 • 4 treballadors socials
 • 1 educadora social 

Atenció individual i Familiar:

 • 10 treballadors socials
 • 9 educadors socials
 • 1 integradora social

Administració i Coordinació:

 • 5 Informadores Administratives
 • 3 Coordinadores
Back To Top