skip to Main Content

M'he quedat sense feina o estic ingressant menys per la crisi de l'COVID-19, em poden tallar l'aigua, la llum o el gas si no pagament la factura?

Durant l’estat d’alarma, cap companyia podrà tallar-te els subministraments.

El Govern va aprovar un paquet de mesures econòmiques i laborals amb l’objectiu d’enfrontar la situació d’emergència provocada pel coronavirus. Una d’aquestes mesures garanteix l’accés als subministraments bàsics (aigua, llum i gas) a totes les llars del nostre país.

Les companyies d'aigua, llum i gas em perdonaran el deute per no pagar les factures durant l'estat d'alarma?

El que es proposa als ciutadans són una sèrie de moratòries. És a dir, pròrrogues en el termini de l’pagament d’un deute.

En altres paraules, diverses companyies que proporcionen aigua, llum o gas van a flexibilitzar els mètodes de pagament del seu subministrament.

Les maneres que va a emprar cada empresa poden variar: s’ho poden fraccionar en terminis sense interessos, s’ho poden ajornar fins que passi el període d’estat d’alarma o altres formes.

Si fins ara no era considerat consumidor vulnerable, però he estat afectat laboralment o econòmicament pel COVID19, tinc dret a que no em tallin cap d'aquests subministraments?

No hi haurà tall de subministraments en cap cas mentre duri aquesta situació.

Quan finalitzi l’estat d’alarma i d’emergència sanitària, es mantindran els bonos socials per a les persones consumidores vulnerables i es podran demanar en els corresponents Serveis Socials dels Ajuntaments, per aquelles persones que, eventualment, poguessin haver caigut en aquesta situació i que no estaven en ella amb anterioritat.

He de fer alguna cosa per notificar que sóc beneficiari del bono social i que necessito que no em suspenguin els subministraments?

La pròrroga de el bono social és automàtica des del decret de Govern. Les companyies subministradores coneixen de l’obligació d’aplicar la llei i per tant no hi haurà cap problema al respecte.

Per això, no cal notificar respecte del subministrament d’energia elèctrica, ja que l’empresa subministradora ja coneix aquesta dada i no podrà suspendre el subministrament.

Sí s’ha de comunicar que és persona beneficiària del bono social a les subministradores d’aigua i de gas natural.

No he estat beneficiari del bono social fins ara, però crec que compleixo els requisits necessaris per ser-ho, el procediment per sol·licitar-lo segueix actiu? Què procediment hauria de seguir?

Si no és beneficiari del bono social, i es compleixen els requisits, es pot presentar la sol·licitud a l’empresa comercialitzadora d’energia elèctrica que emeti la factura.

A la pàgina web del comercialitzador han d’estar disponibles els formularis de sol·licitud.

Per ser autònom, tinc alguna excepció per a sol·licitar el bono social elèctric?

Amb caràcter excepcional, i durant 6 mesos a comptar desde l’1 d’abril, podran sol·licitar el bono social:

  • Els treballadors i treballadores autònoms que hagin cessat la seva activitat en una data posterior al 14 de març, quan va entrar en vigor l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
  • Els treballadors i treballadores autònoms que hagin vist reduïda la seva facturació del mes anterior a què se sol·licita el bono social en al menys un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.

Per poder accedir al bono social, cal que a més compleixin amb algun dels criteris econòmics.

Back To Top